Mr.helmet ร้านหมวกกันน็อคที่เชียงใหม่

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

 

 

ช่องทางการชำระเงินให้กับร้านค้าพรีเมี่ยมมอลล์

 ชำระด้วยบัตรเครดิต Visa  และ MasterCard  ของทุกธนาคาร

- ซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจกับ Verified by VISA และ MasterCard SecureCode   อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก!

 ชำระด้วยการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต กับบริการ KTC Flexi อัตราดอกเบี้ย 0%, 0.8%, หรือ

Krungsri Smart Plan อัตราดอกเบี้ย 0%, 0.89% อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก!

 ชำระผ่านระบบ Bill Payment (ชำระด้วยบาร์โค้ด และ Comp Code) ผ่านตู้ ATM ธนาคาร

กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา 

- ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าผ่านตู้ ATM โดยใช้บาร์โค้ด อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก!

- ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าผ่านตู้ ATM โดยใช้รหัสบริษัท (Comp Code) อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก!

 ชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
กรุงเทพ
 อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก!

 ชำระผ่านจุดชำระเงินของเคาน์เตอร์ เซอร์วิส (Counter Service) 

 ชำระเงินผ่านบริการ PaysBuy 

 ชำระเงินผ่านบริการ PayPal 

 ชำระเงินผ่านมือถือด้วยบริการ mPAY mPAY

 ชำระเงินผ่านจุดชำระ mPAY STATION mPAY STATION

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร